Avis legal

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal que facilita de forma voluntària seran incorporats a uns dels fitxers dels que es titular NOSOLOREIKI, SL en endavant NOSOLOREIKI (CIF b670778295) incrit en el Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, i s0utilitzaràn per gestionar les comandes, peticions d’informació dels usuaris a través del formulari de contacte de la pàgina web www.nosoloreiki.com i per enviar informació comercial que NOSOLOREIKI consideri del seu interès a través del compte de correu que ens hagi facilitat.

Les dades subministrades per l’usuari son guardades automàticament en un arxiu segur i d’accés restringit. NOSOLOREIKI es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardares i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat.  

Els usuaris de NOSOLOREIKI, podran en tot moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic info@nosoloreki.com

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar dades personals relatius a terceres persones, l’Usuari o client haurà d’obtenir el previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de Privacitat. L’Usuari està obligat a mantenir indemne a NOSOLOREIKI enfront qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de deure descrit en aquest paràgraf.

Recollida de dades a través del formulari de contacte

NOSOLOREIKI a través de la seva pàgina web www.nosoloreiki.com a qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta i de titularitat de NOSOLOREIKI, pugui sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte.

NOSOLOREIKI utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari per la gestió interna de peticions de informació per part dels usuaris, per realitzar les funcions informàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques de NOSOLOREIKI així com per donar a conèixer a l’Usuari les novetats de l’empresa i transmetre la informació que pogués considerar d’interès.

Per garantir una bona gestió, NOSOLOREIKI es pot trobar obligat a facilitar determinades dades dels seus usuaris (nom, direcció, telèfon, correu electrònic, etc) a altres empreses, entitats o organitzacions col·laboradores. En tots els casos, les dades que es faciliten son estrictament necessàries per l’activitat concreta que es vagi a realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades personals per aquesta finalitat si fos necessari per la correcta gestió interna.

Recollida de dades durant el procés de compra

NOSOLOREIKI a través de la seva pàgina www.nosoloreiki.com o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de NOSOLOREIKI, sol·licita al Client certes dades de caràcter personal durant el procés de compra.

NOSOLOREIKI utilitzarà les dades subministrades pels Clients per la gestió interna, comptable i administrativa de les comandes, així com per realitzar les funcions informàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques de NOSOLOREIKI això com per donar a conèixer a l’Usuari novetats de lempresa i transmetre informació que pugui semblar del seu interès.

Per garantir una bona gestió, NOSOLOREIKI es pot trobar obligat a facilitat determinades dades dels seus clients a altres empreses, entitats o organitzacions col·laboradores. En tots els casos les dades que es faciliten son les estrictament necessàries per l’activitat correcta que es vagi a realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per aquesta finalitat si fos necessari per la correcta gestió interna.

Enviament de comunicats comercials en format electrònic

NOSOLOREIKI podrà remetra a l’Usuari comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al seu sector de l’activitat i que pugui considerar del seu interès.

L’Usuari pot negar-se lliurement a que els tractaments continguts en aquesta clàusula es portin a la fi, donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

Així mateix, l’Usuari pot negar-se lliurement a rebre comunicacions comercials marcant la corresponent casella continguda en el formulari de contacte o durant el procés de compra.  

Us de Cookies

En compliment a l’art. 22.2 LSSICE informa de la utilització de cookies al lloc web www.nosoloreiki.com En

NOSOLOREIKI, per compte propi o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’Usuari o client navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador a través d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durat el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, per tant no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.  

Mitjançant l’ús de cookies es possible que el servidor on es trobi allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, així com per controlar el progrés i número d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Propietat industrial

NOSOLOREIKI, SL es el propietari de tots els drets de propietat intel·lectual de:

a-       Aquest lloc web sota el domini [nosoloreiki.com], en endavant Aquest Lloc Web;

b-       Tot el material publicat en Aquest Lloc Web (incloent, sense limitacions, textos, imatges, fotografies, dibuixos, música, marques o logotips, estructura i disseny de la composició de cadascuna de les pàgines individuals que composen la totalitat del lloc web, combinacions de colors, codis de fonts dels programes que generen la composició de pàgines, software necessari pel seu funcionament, accés i us).   

Llicència d’ús

NOSOLOREIKI, li concedeix una llicencia universal, no exclusiva, de llibre utilitat i revocable en qualsevol moment per:

a-    Visualitzar Aquest Lloc Web i tot el material publicat mitjançant l’ús d’un ordinador o dispositiu mòbil.

b-    Copiar i emmagatzemar una copa d’Aquest Lloc Web i/o de tot el material publicat en la memòria caché del seu navegador web.

c-     Imprimir les pàgines a través d’un dispositiu físic (impressora-paper) o dispositiu virtual (impressora-pdf) sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat [i no tingui com a finalitat un us comercial]

No l’autoritzem qualsevol altre dret sobre aquest lloc erb o sempre el material publicat en ell. Això significa que tots els drets queden reservats.

En cas de dubte vostè, com a visitant del nostre lloc web entén i accepta que: no pot adaptar, editar, canviar, transformar, publicar, re-publicar, distribuir, re-distribuir, realitzar qualsevol tipus de emissió i re-emisió mitjançant ones o qualsevol altre tecnologia de transmissió, mostrar en llocs públics o privats mitjaçant l’ús d’elements de visió o escolta comunitaris aquest lloc web o el material publicat en aquest (independentment del tipus d’arxiu o element) sense el nostre permís previ per escrit.