Política de Privacitat

Política de Privacitat (RGPDUE)

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de NOSOLOREIKI, S.L., amb domicili social a Carrer Del Vall 34, CP 08221 , Terrassa (Barcelona), B-67078295, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 1Llibre 1, Full 001, Número Full 1, Inscripció 1, E-mail info@nosoloreiki.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i d’enviar-li informació relacionada amb les activitats, productes o serveis que li oferim.

NOSOLOREIKI, S.L. està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen a la Web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara en endavant, la “Política”) NOSOLOREIKI, S.L. informa els usuaris de la Web del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen a la Web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntària, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

NOSOLOREIKI, S.L. considera essencial garantir la protecció de les dades personals, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), de manera que posa de manifest la present Política, comprometent-se a garantir les exigències legals estipulades en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades personals en cada moment.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades recollides a través de la Web s’incorporen al tractament USUARIS WEB / NEWSLETTER, al qual li serà aplicada la present Política i el responsable de la qual és NOSOLOREIKI, S.L.

RECOLLIDA I TRACTAMENT

El tractament USUARIS WEB / NEWSLETTER, té com a principals característiques:

 • Finalitat del tractament
  • a. Oferir la informació sol•licitada pels interessats a través del formulari o qüestionari de la Web.
  • b. Resoldre les qüestions formulades.
  • c. Remetre informació sobre les ofertes d’activitats, productes o serveis.
 • Encarregat del tractament
  • En el cas que el tractament de les seves dades personals es realitzi per un tercer encarregat de tractament per compte de NOSOLOREIKI, S.L., aquest garanteix que triarà únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits de la legislació aplicable i garanteixi la protecció dels drets de l’interessat.
 • Base jurídica – Consentiment
  • Mitjançant l’emplenament dels formularis disponibles a la Web, l’interessat dóna el seu consentiment per tal que les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer, sent objecte de tractament d’acord amb la present Política.
  • De la mateixa manera, presta consentiment per tal que, si escau, NOSOLOREIKI, S.L. li enviï informació periòdica sobre ofertes d’activitats, productes o serveis del grup empresarial.
  • L’usuari podrà, en qualsevol moment, oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@nosoloreiki.com i indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”

MESURES DE SEGURETAT

NOSOLOREIKI, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT I LIMITACIÓ

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament USUARIS WEB / NEWSLETTER, així com de les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de NOSOLOREIKI, S.L., podran dirigir-se a l’entitat per tal de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat i, si escau, limitació, en els termes legalment previstos.

Per a això, l’interessat haurà d’enviar un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent, a NOSOLOREIKI, S.L., Carrer Del Vall 34, CP 08221 , Terrassa (Barcelona), o per correu electrònic a info@nosoloreiki.com, indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

CANVI DE NORMATIVA

NOSOLOREIKI, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la Web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d’acord amb els termes de la present Política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present Política, no dubti en consultar-ho dirigint la seva comunicació a info@nosoloreiki.com.